hizmet pasaportu - gri pasaport başvurusuHizmet pasaportu nedir ?

Hizmet Pasaportu , Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir.

Hizmet  pasaportu alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

Hizmet pasaportlarının geçerlilik süreleri resmi amaçla gerçekleştirilecek görev süresine göre belirlenmektedir.Görev süresi bitiminde ilgili emniyet müdürlüğüne iade edilmesi gerektiğinden, şahsi yurtdışı seyahatlerinde kullanılamamaktadır.

Gri Pasaport İçin Gerekli Belgeler

 • TC nüfus cüzdanı aslı
 • Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfüs cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.
 • 2 adet Biyometrik Resim
 • Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere) – 50mm X 60mm ebatlarında – Fonu Beyaz – Biyometrik özelliklere sahip – 2 adet
 • Hizmet Pasaportu Talep Formu aslı
 • Başvuru sahibinin, mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hizmet Pasaportu Talep Formu aslı
 • Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler
 • Daha önceden herhangi bir pasaport alınmışsa ilgili pasaport şubesine iade edilmesi, daha önce alınmış umuma mahsus pasaportları, hizmet pasaportu alırken ilgili pasaport şubesine iade edenler, formdaki ilgili bölüme umuma mahsus pasaportlarını ilgili pasaport şubeye teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak sözkonusu pasaport dosyalarında bulunamaz ise, umuma mahsus pasaportlarına kayıp işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında T.C.K.nın 206. maddesine göre yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında ise resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan işlem yapılmaktadır.Bu nedenle, daha önceden alınmış umuma mahsus pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak surette başvuru sırasında getirilmesi, hak sahiplerinde değilse formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gerekmektedir.
  Hizmet pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

Hizmet pasaportu başvurusu :

Gri  pasaport başvuruları : Görev için seyahat edilecek ülke vize istemiyorsa, seyahat gününe en erken 15 gün kalarak, Görev için seyahat edilecek ülke vize istiyorsa, seyahat gününe en erken 25 gün kalarak kabul edilmektedir. Bu sürelerden daha önceden yapılan hizmet pasaportu başvuruları kabul edilmemektedir.
Hizmet pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.

 • Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır
 • Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
 • Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı(Adına Pasaport Müracaatı Yapılacak Birey Adına Yatırılmalıdır).
 • Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması – Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) – Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir
 • Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslıGri Pasaport müracaatlarının Şahsen yapılması gerekmektedir5682 sayılı Pasaport Kanununa göre, gri pasaport başvurularının şahsen yapılması gerektiğinden başvuru sahiplerinin müracaat sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Not : 0 Yaş da dahil olmak üzere tüm başvurularda, pasaport sahibi şahsen bulunmalıdır.

  Pasaportlar hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak erişebilirsinz

Vize Yurdu müşteri hizmetlerinden destek alırken pasaportunuzun türünü belirtmeyi unutmayınız, ülkeler farklı tip pasaportlara farklı vize rejimi uygulayabilmektedir.